USŁUGI

UROLOGIA

JAK WYGLĄDA KONSULTACJA UROLOGICZNA?

Konsultacje urologiczne w Krefft Clinic przeprowadzane są w nowoczesnym i komfortowym gabinecie, wyposażonym w nowoczesny aparat USG i umożliwiającym wykonanie pełnego badania urologicznego wraz z dokładnym badaniem ultrasonograficznym układu moczowego, elementów moszny i powrózka nasiennego. W trakcie wizyty konsultujący urolog zbierze szczegółowy wywiad lekarski, przeprowadzi dokładne badanie fizykalne i zaproponuje odpowiednie leczenie. W przypadku wskazań do leczenia zabiegowego, w ramach konsultacji pacjent zostanie zakwalifikowany i przygotowany do wykonania zabiegu w trybie planowym.

DOSTĘPNE METODY LECZENIA WODNIAKA JĄDRA:

 • NAKŁUCIE I ASPIRACJA PŁYNU – leczenie objawowe, nie usuwające przyczyny. Daje przejściową ulgę poprzez zmniejszenie rozmiarów wodniaka. Skuteczność zabiegu jest niska i w większości przypadków dochodzi do szybkiego nawrotu. Do możliwych powikłań należą: krwiak moszny w wyniku uszkodzenia naczyń w miejscu wkłucia oraz miejscowe zakażenie.
 • SKLEROTERAPIA – polega na nakłuciu i aspiracji płynu z następowym wstrzyknięciem środka sklerotyzującego do osłonki pochwowej (95% alkohol, tetracyklina). Skuteczność zabiegu wynosi 33-75 %. Może być właściwą opcją leczenia u pacjentów nietolerujących środków znieczulających lub niechcących poddać się zabiegowi chirurgicznemu. Nie jest zalecana u pacjentów chcących utrzymać płodność, z uwagi na działania uboczne mogące potencjalnie ją zaburzać. Do innych możliwych powikłań należą: ból moszny (29-55% pacjentów), nawrót wodniaka, krwiak moszny, infekcja oraz chemiczne zapalenie jądra i najądrza. 
 • LECZENIE CHIRURGICZNE (PLASTYKA WODNIAKA) – zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub rdzeniowym z dostępu przez małe cięcie na skórze moszny. Polega on na uwidocznieniu i nacięciu osłonek wodniaka, ewakuacji płynu i resekcji nadmiaru osłonek jądra. Celem zmniejszenia ryzyka nawrotu brzegi osłonek są obszywane szwem ciągłym (technika Bergmanna) lub wywijane i zeszywane ze sobą (technika Winkelmanna lub Jaboulaya). W przypadku dużych, grubościennych lub wielokomorowych wodniaków w trakcie zabiegu wprowadza się dren do moszny, aby zapobiec powstaniu pooperacyjnego krwiaka. Skuteczność zabiegu wynosi 90-100%. Do najczęstszych powikłań należą: przetrwały obrzęk moszny, krwiak moszny, zakażenie rany pooperacyjnej, nawrót wodniaka, przetrwały ból jądra lub przypadkowe uszkodzenie naczyń powrózka. 

LECZENIE WODNIAKA JĄDRA W KREFFT CLINIC:

Zespół urologów pracujących w Krefft Clinic diagnostykę powiększenia moszny rozpoczyna od badania fizykalnego oraz wykonania badania USG moszny. W przypadku  stwierdzenia wodniaka jądra o istotnych rozmiarach wywołującego u pacjenta ból lub dyskomfort, konsultujący urolog zaleci jego chirurgiczną plastykę.

DOSTĘPNE METODY LECZENIA TORBIELA NAJĄDRZA:

Metodą z wyboru jest chirurgiczne usunięcie torbieli z oszczędzeniem pozostałej części najądrza. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym z dostępu mosznowego. Powikłania występują u 20% pacjentów. Do najczęstszych powikłań należą miejscowa infekcja, krwawienie oraz przetrwały ból moszny. Rzadziej występują: nawrót torbieli, uszkodzenie najądrza powodujące jego obstrukcję i upośledzenie płodności lub przypadkowe uszkodzenie tętnicy jądrowej skutkujące zanikiem jądra.

LECZENIE TORBIELI NAJĄDRZA W KREFFT CLINIC:

Samodzielne wybadanie guzka w jądrze lub jego otoczeniu powinno skutkować pilnym zgłoszeniem się na konsultację urologiczną z badaniem USG moszny. Zespół urologów pracujących w Krefft Clinic dysponuje nowoczesnymi aparatami USG z głowicami liniowymi umożliwiającymi dokładną ocenę budowy jądra, najądrza oraz elementów powrózka nasiennego. W przypadku stwierdzenia obecności dużej torbieli najądrza powodującej dyskomfort lub ból, pacjent zostanie zakwalifikowany do leczenia chirurgicznego.

LECZENIE ZABIEGOWE KRÓTKIEGO WĘDZIDEŁKA W KREFFT CLINIC:

Metodą z wyboru w leczeniu krótkiego wędzidełka jest leczenie zabiegowe w znieczuleniu miejscowym. W większości przypadków wykonuje się zabieg przecięcia wędzidełka – frenotomię, a w niektórych  przypadkach można również wykonać jego zabiegową plastykę – frenuloplastykę. Do zabiegu używane są szwy wchłanialne (4-0 lub 3-0), które wypadają w ciągu 6 tygodni od dnia zabiegu. Po zabiegu na ranę zakłada się okrężny opatrunek, natomiast w kolejnych dobach rana goi się na otwarto. Pacjentom zaleca się zwykle okres abstynencji seksualnej przez okres ok. 4 tygodni.

PRZYPADKI STULEJKI:

 • pełna, gdy napletek nie pozwala odsłonić żołędzi;
 • niepełna:
  • możliwe jest częściowe odsłonięcie żołędzi;
  • możliwe jest pełne odsłonięcie żołędzi w stanie bez erekcji;
  • możliwe jest pełne odsłonięcie żołędzi, również w stanie erekcji, ale z zaciskaniem się napletka w rowku zażołędnym.

RODZAJE OBRZEZANIA:

 • radykalne obrzezanie – usuwana jest zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna część napletka. W tym przypadku żołądź prącia pozostaje całkowicie odsłonięta, zarówno w spoczynku jak i podczas erekcji;
 • obrzezanie mankietowe (ang. sleeve techique) – polega na zachowaniu części wewnętrznej napletka od strony żołędzi;
 • grzbietowe nacięcie skóry prącia (ang. dorsal slit techique) – zabieg obrzezania rozpoczynamy od nacięcia grzbietowego napletka mającego na celu odsłonięcie żołędzi. Ten rodzaj zabiegu znajduje swoje zastosowanie w przypadku załupka.

LECZENIE STULEJKI W KREFFT CLINIC

Najczęściej wykorzystywanym rodzajem znieczulenia jest znieczulenie miejscowe. Igłę wprowadza się podskórnie, u podstawy prącia, w miejscu rzutowania pęczków naczyniowo–nerwowych. Znieczulenie podaje się prowadząc igłę okrężnie wokół nasady prącia. Środkami znieczulającymi miejscowo powszechnie stosowanym w tej procedurze są: 1% roztwór lidokainy oraz 0,25% roztwór bupiwakiany. Do zabiegu używane są szwy wchłanialne (4–0 lub 3–0), które wypadają zwykle w ciągu 6 tygodni od dnia zabiegu. Po zabiegu na ranę zakłada się okrężny opatrunek, natomiast w kolejnych dobach rana goi się na otwarto. Pacjentom zaleca się zwykle okres abstynencji seksualnej przez okres około 4 tygodni.

DLA KOGO DEDYKOWANY JEST ZABIEG IMPLANTACJI PROTEZY JĄDRA?

Zabieg implantacji protezy jądra jest zabiegiem wykonywanym u pacjentów, którzy urodzili się z niedorozwojem jąder, utracili je w wyniku urazu, skrętu jądra lub w ramach chirurgicznego leczenia nowotworu jądra. Zanik jądra może być również efektem procesu zapalnego oraz uszkodzenia pęczka naczyniowego podczas operacji sprowadzenia jądra do moszny lub wykonywania plastyki przepukliny pachwinowej. Zabieg ten jest również jednym z etapów rekonstrukcji męskich zewnętrznych u osób zmieniających płeć.

Naturalny wygląd moszny, zawierającej dwa jądra, oprócz względów estetycznych jest niezwykle ważny dla samooceny mężczyzny oraz jego prawidłowego funkcjonowania w sferze psychicznej oraz seksualnej. 

Kluczowe dla uzyskania satysfakcjonującego efektu estetycznego jest właściwe dobranie wielkości protezy, którą ocenia się na podstawie wieku pacjenta, wielkości drugiego jądra, wielkości moszny oraz rozciągliwości jej skóry.

NA CZYM POLEGA ZABIEG IMPLANTACJI PROTEZY JĄDRA?

Przed wykonaniem pierwszego nacięcia, pacjentowi podaje się antybiotyk celem zapobiegania infekcji. Zabieg, trwający około 40–60 minut, przeprowadzany jest zwykle w znieczuleniu miejscowym z użyciem 1–2% roztworu lignokainy lub 0,25% roztworu bupiwakainy. Wykonuje się nacięcie skóry u postawy worka mosznowego, po czym wytwarza się lożę, w której umieszczana jest proteza jądra. W zależności od zastosowanej techniki zabiegowej, protezę umieszcza się w luzem lub mocuje się ją do dna moszny.

MOŻLIWE POWIKŁANIA:

Powikłania po zabiegu implantacji jądra zdarzają się u ok. 3–8% operowanych pacjentów:

 • Krwiak okolicy rany pooperacyjnej – rzadko wymaga chirurgicznej ewakuacji;
 • Zakażenie rany pooperacyjnej – wymagające zwykle leczenie miejscowego oraz antybiotykoterapii doustnej. Rzadko konieczne jest usunięcie zakażonej protezy jądra;
 • Obnażenie protezy jądra – wymagające niejednokrotnie usunięcia protezy;
 • Długo utrzymujący się obrzęk tkanek moszny;
 • Przedłużony, niespecyficzny ból moszny;
 • Wytworzenie się grubej, bliznowatej torebki wokół silikonowego implantu – może powodować ból i pogarszać efekt estetyczny zabiegu;
 • Przemieszczenie się implantu wymagające korekcji chirurgicznej;
 • Pęknięcie torebki protezy jądra;

PROBLEM NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ:

Problem niepłodności dotyka aż do 15% par starających się o potomstwo, wśród których czynnik męski jest za nią odpowiedzialny w 30%. Spośród licznych potencjalnych przyczyn męskiej niepłodności najczęstszą są żylaki powrózka nasiennego (łac. varicocoele), występujące u 15% mężczyzn, ale aż u 40% pacjentów z rozpoznaną już niepłodnością.

CZYM SĄ ŻYLAKI POWRÓZKA NASIENNEGO?

Żylaki powrózka nasiennego są nadmiernie poszerzonymi żyłami splotu wiciowatego powrózka nasiennego, z którego ostatecznie formuje się pojedyncza żyła jądrowa. Z racji odmienności anatomicznych („zespół dziadka do orzechów”, większa długość lewej żyły jądrowej oraz częstszy brak zastawek żylnych) żylaki 10-krotnie częściej pojawiają się po lewej stronie, powodując niejednokrotnie tępy ból jądra, jego częściowy zanik, obniżenie poziomu testosteronu (hormonu produkowanego przez jądra) czy zaburzenia płodności. W trakcie diagnostyki żylaków powrózka nasiennego zawsze należy wykluczyć obecność guza nerki, który poprzez swój postępujący wzrost może upośledzić przepływ krwi żylnej powodując tym samym wsteczne poszerzenie żył splotu wiciowatego.

WPŁYW ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO NA PŁODNOŚĆ:

Spośród licznych teorii próbujących wyjaśnić związek żylaków powrózka nasiennego z zaburzeniem płodności, postuluje się m.in. wzrost temperatury moszny o 1–2°C negatywnie wpływającej na oba jądra, zwiększone ciśnienie żylne przekładające się na spadek przepływu krwi tętniczej, zmniejszoną produkcję testosteronu, akumulację szkodliwych substancji w tkankach jądra czy szkodliwy wpływ stresu oksydacyjnego na powstające plemniki.

DOSTĘPNE METODY LECZENIA ZABIEGOWEGO:

Obecnie dostępnych jest kilka metod leczenia zabiegowego: tradycyjna operacja według Palomo lub według Ivanissevicha, operacja laparoskopowa, radiologiczna embolizacja żyły jądrowej, operacja mikrochirurgiczna z wykorzystaniem lup powiększających lub mikroskopu chirurgicznego. Z powodu najwyższej skuteczności oraz najmniejszego ryzyka powikłań i nawrotów, Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) oraz Amerykańskie Towarzystwo Urologiczne (AUA) jako standard oraz metodę pierwszego wyboru traktują leczenie mikrochirurgiczne z wykorzystaniem mikroskopu chirurgicznego.

JAKI JEST EFEKT OPERACJI ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO?

Wykazano, że operacja żylaków powrózka nasiennego zwiększa poziom testosteronu, zmniejsza stres oksydacyjny, poprawia ultramorfologię i jakość nasienia (zmniejszenie fragmentacji DNA plemników). Parametrami nasienia ulegającymi największej poprawie są: koncentracja plemników oraz ich ruchliwość. Przekłada się to na 2,5-krotny wzrost szansy na uzyskanie ciąży uzyskanej drogą naturalną, ale także w zwiększa powodzenie technik wspomaganego rozrodu oraz pozwala na uniknięcie biopsji jądra u 30% pacjentów z nieobturacyjną azoospermią (NOA) przygotowywanych do zabiegowego pobrania nasienia.

Ponieważ czas produkcji nowych plemników zajmuje 42–76 dni, poprawę wyników badania nasienia zaobserwować można najwcześniej po upływie około 3 miesięcy od daty zabiegu. 

WSKAZANIA DO LECZENIA ZABIEGOWEGO

Wskazaniami do zabiegowego leczenia żylaków powrózka nasiennego są żylaki powodujące uciążliwy ból, zanik jądra oraz zaburzenia płodności (zaburzenia nasienia lub zaburzenie płodności pary nie dające się wyjaśnić inną przyczyną). Żylaki rozpoznane jedynie w badaniu USG i nie powodujące objawów czy obniżenia jakości nasienia nie są wskazaniem do leczenia zabiegowego.

DLACZEGO LECZENIE METODĄ MIKROCHIRURGICZNĄ?

Przewaga stosowanej przez nas techniki mikrochirurgicznej z wykorzystaniem mikroskopu chirurgicznego wynika m.in. z:

 • Największej skuteczności oraz najmniejszego ryzyka powikłań i nawrotów spośród wszystkich dostępnych obecnie metod leczenia zabiegowego;
 • Najmniejszej inwazyjności – wystarczy wykonanie jedynie 2-3 cm nacięcia w pachwinie, dzięki któremu pacjent unika inwazyjnego leczenia w jamie brzusznej wymagającego znieczulenia ogólnego;
 • Zastosowania znieczulenia miejscowego, dzięki któremu pacjent bezpośrednio po zabiegu może wrócić do normalnej codziennej aktywności. Możliwe jest również wykonanie zabiegu w znieczuleniu ogólnym i rdzeniowym, jednak nie wpływa to na jego skuteczność oraz ryzyko wystąpienia powikłań;
 • Zastosowania podczas zabiegu aż 20-krotnego powiększenia pola operacyjnego – w przeciwieństwie do pozostałych metod leczenia zabiegowego czy zastosowania lup operacyjnych dających jedynie 2,5 lub 4-krotne powiększenie, wykazano, że wykorzystanie mikroskopu chirurgicznego pozwala na skuteczniejszą identyfikację tętnicy jądrowej oraz tętnicy nasieniowodowej skutkującą rzadszym ich uszkodzeniem, a co za tym idzie, rzadszym pooperacyjnym niedokrwieniem i zanikiem jądra.

ZESPÓŁ WYKONUJĄCY ZABIEGI MIKROCHIRURGICZNE:

W Krefft Clinic mikrochirurgiczne leczenie żylaków powrózka nasiennego z użyciem mikroskopu chirurgicznego, jako pierwsi we Wrocławiu i jako jedni z nielicznych w Polsce, wykonują urolodzy, którzy profesjonalne szkolenie mikrochirurgiczne ukończyli we Frankfurcie (Niemcy) oraz w Groeningen (Holandia).

DOSTĘPNE METODY LECZENIA KŁYCIN KOŃCZYSTYCH:

Niezależnie od wybranej metody, leczenie kłykcin kończystych nierzadko wymaga powtarzania ze względu na częstość nawrotów wynoszącą 20-40%. Możemy podzielić je na leczenie nieinwazyjne (farmakologiczne) oraz inwazyjne:

 • LECZENIE NIEINWAZYJNE/FARMAKOLOGICZNE:
  • Podofilotoksyna – wyciąg z roślin iglastych i berberysowatych wykazujący silne działanie antyproliferacyjne oraz powodujący martwicę komórek nabłonka;
  • Imikwimod – modulator odpowiedzi immunologicznej, pobudzający syntezę cytokin prozapalnych i eliminujący komórki zainfekowane wirusem HPV oraz wykazujący działanie przeciwnowotworowe;
  • Sinekatechina – wyciąg z zielonej herbaty, zawierający katechiny wykazujące właściwości antyoksydacyjne, immunomodulujące, antyprofileracyjne oraz działające przeciwwirusowo i przeciwnowotworowo;
  • Objawami niepożądanymi farmakologicznego leczenia nieinwazyjnego są: ból, pieczenie, obrzęk, świąd, rumień i powstawanie nadżerek.
 • LECZENIE INWAZYJNE:
  • Kwas trójchlorooctowy (TCA) – 80% roztwór TCA nakładany aplikatorem na wykwity skórne;
  • Terapia fotodynamiczna – z zastosowaniem kwasu 5-aminolewulinowego (ALA) oraz światła UV. Stosowana zwykle łącznie z laseroterapią lub krioterapią;
  • Krioterapia – wykonywana za pomocą ciekłego azotu metodą dotykową lub bezdotykową;
  • Elektrokoagulacja – usuwanie kłykcin kończystych za pomocą noża elektrycznego;
  • Laseroterapia – zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym polegający na usuwaniu kłykcin kończystych za pomocą lasera CO2. W przypadku licznych oraz rozległych wykwitów skórnych zabieg powtarza się po tygodniu;
  • Wycięcie zmiany metodą chirurgiczną.

LECZENIE KŁYKCIN KOŃCZYSTYCH W KREFFT CLINIC:

Zespół urologów pracujących w Krefft Clinic leczenie kłykcin kończystych rozpoczyna zwykle od leczenia farmakologicznego, leczenie zabiegowe (laseroterapia, elektrochirurgia, wycięcie zmiany) rezerwując dla przypadków niereagujących na stosowaną próbę leczenia zachowawczego. Nawrotowe kłykciny kończyste napletka powodujące jego bliznowate zwężenie i powstanie stulejki pozapalnej najskuteczniej leczy się wykonując zabieg obrzezania. W przypadku zmiany skórnej budzącej niepokój onkologiczny (kłykciny krwawiące, nacieczone u podstawy, z obecnością owrzodzeń lub z nieregularną pigmentacją) konsultujący urolog zaleci jej wycięcie oraz wykonanie badania histopatologicznego.