USŁUGI

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.krefftclinic.pl jest firma:
Krefft Clinic
ul. Chałupnicza 65
51-503 Wrocław

NIP: 8951330190
REGON: 930024012

Konto

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep www.krefftclinic.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

Warunki płatności

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą PayU Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, numer rachunku: 03 1020 5242 0000 2902 0518 8596

Termin płatności:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

Wysyłka zamówienia

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 24 godzin licząc dni robocze.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

Dostawa zamówienia

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Informacje o wysyłce” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze.
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

Reklamacje i zwroty:

 1. Chęć reklamacji lub zwrotu prosimy składać poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres kontakt@krefftclinic.pl lub kontakt telefoniczny 608 215 809 (z załączeniem numeru zamówienia).
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Krefft Clinic, Olimpia Port ul. Chałupnicza 65, 50-088 Wrocław wraz z paragonem i dołączonym oświadczeniem chęci zwrotu, danymi do zwrotu ( imię, nazwisko, numer konta).
 3. Towary, które zostały przerobione, zmienione (np. zmiana rozmiaru pierścionka, zmiana kamienia w pierścionku, grawer na wyrobie itp.) nie podlegają zwrotowi.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@krefftclinic.pl lub pocztą polską na adres Krefft Clinic Olimpia Port ul. Chałupnicza 65
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Objaśnienie:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
 5. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. SPRZEDAWCA – Krefft Clinic Olimpia Port ul.Chałupnicza 65 stoisko 9.3 50-088 Wrocław
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Gromadzone informacje

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób oraz w jakim celu korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze sklepu internetowego pod adresem www.krefftclinic.pl wyrażasz zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej polityce prywatności. Administratorem danych osobowych jest Krefft Clinic ul. Chałupnicza 65, 51-503 Wrocław.

Jakie dane gromadzimy

Podczas procesu dokonywania zakupu w sklepie www.krefftclinic.pl lub/i rejestracji konta użytkownika gromadzimy następujące dane osobowe użytkowników:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w sklepie Krefft Clinic. Podczas wypełnienia formularza kontaktowego dla firm gromadzimy podstawowe informacje kontaktowe takie jak:

 • nazwisko i imię,
 • nazwę firmy, adres, nr NIP i REGON,
 • adres dostawy jeżeli jest inny niż siedziby firmy,
 • adres e-mail,
 • telefon kontaktowy.

Nasz sklep korzysta również z plików cookies, które nie stanowią danych osobowych. Dowiedz się więcej czytając Politykę cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby realizacji i obsługi zamówienia. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji konta użytkownika.

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi obowiązującego prawa.
Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem sklepu Krefft Clinic.  Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Ujawnienie danych uprawnionym podmiotom

Wybrane informacje o Tobie mogą być ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną w zakresie, trybie i na warunkach określonych w obowiązujących  przepisach prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje o Tobie nie zostaną nigdy ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez Twojej wyraźnej zgody.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta, technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie ulegają nieustającym zmianom. Z tego względu sklep Krefft Clinic może wprowadzać w przyszłości modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystanie ze sklepu Krefft Clinic po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.